Vấn đề chuyển server tự do tuần đầu tiên

17-05-2008

Thân gửi Quý đồng đạo,

 

Trong đợt chuyển server tự chọn đầu tiên vừa qua, do số lượng đăng ký chuyển quá nhiều, dẫn đến tình trạng một số nhân vật không chuyển được sang cụm máy chủ mới. Những tài khoản chuyển không thành công sẽ được hoàn trả 300 Xu vào Thứ Hai ngày 19/05/2008. Bên cạnh đó, các tài khoản này cũng sẽ được ưu tiên đăng ký chuyển server trong đợt chuyển tiếp theo:

 

Thời gian đăng ký:

- Bắt đầu đăng ký: 15h00 Thứ Sáu ngày 16/05/2008
- Kết thúc đăng ký: 16h00 Thứ Năm ngày 22/05/2008

 

Thời gian chuyển server:

- 4h00 đến 7h00 Thứ Sáu ngày 23/05/2008

 

Thành thật cáo lỗi cùng Quý đồng đạo về sự bất tiện vừa qua, Bổn Trang hy vọng nhận được sự ủng hộ của đồng đạo trong quá trình hoàn thiện thế giới võ lâm.

 

Nay kính báo,

 

Chưởng quản kính bút.