Vấn đề lừa đảo giao dịch trong game

04-10-2010

- Cẩn thận với vấn đề giao dịch lừa đảo trong game

Quý nhân sĩ thân mến!

Trong khoảng thời gian gần đây, Võ Lâm Truyền Kỳ II đã và đang xuất hiện vấn đề lừa đảo giao dịch trong game. Chính vì vậy, Bổn Trang xin thông báo như sau:

Quý nhân sĩ nên hạn chế giao dịch trong game

các vật phẩm có giá trị kể từ 04/10/2010

Những thông tin mới nhất về vấn đề lừa đảo giao dịch trong game sẽ được Bổn Trang thông báo trong thời gian sớm nhất tại trang chủ VLTK II.

Hạn chế giao dịch các vật phẩm có giá trị trong game

Nay Bổn Trang thông báo để quý đồng đạo được biết và cẩn trọng với vấn đề lừa đảo giao dịch trong game.