Vật phẩm mới nhất tại Ngự Các

24-02-2011

- Ngự Các ngày 25/02/2011

Quý nhân sĩ thân mến!

Cùng xuất hiện với sự kiện tháng 3 lần này là các vật phẩm mới như Bí Quyết Làm Kẹo, Hoàng Hổ Bảo Bảo và sự trở lại của Nữ Oa Bảo Hạp. Cụ thể giá vật phẩm như sau:

Vật phẩm mới tại Ngự Các từ sau bảo trì ngày 25/02/2011

Vật phẩm Giá bán (Xu) Vị trí Tình trạng Hạn tồn tại

Bí Quyết Làm Kẹo

2Lạc Viên Phường Bán mới 30 ngày

Nữ Oa Bảo Hạp

2

Hoàng Hổ Bảo Bảo

2.400Bách Thú Trai

Đồng đạo vui lòng lưu ý: Hoàng Hổ Bảo Bảo chỉ được bán đến bảo trì ngày 11/03/2011. Sau thời gian này, Ngự Các sẽ ngừng bán loại thú cưỡi này.

Oai dũng khi sử dụng Hoàng Hổ Bảo Bảo

Thân chúc đồng đạo thuận lợi trên đường hành hiệp và vui cùng những sắc hoa của sự kiện tháng 3.