Vật phẩm Ngự Các ngày 12/11

11-11-2010

- Những vật phẩm mới nhất tại Ngự Các

Với mong muốn mang lại cho các anh tài võ lâm nguồn Ngự Các phong phú & hữu ích, Bổn Trang sẽ luôn có những cập nhật về các vật phẩm cùng giá cả hợp lý để hỗ trợ đường hành tẩu của đồng đạo.

Bắt đầu từ sau bảo trì ngày 12/11/2010, Ngự Các sẽ có một số vật phẩm với giá mới như sau:

Giá mới Ngự Các áp dụng từ ngày 12/11/2010

Vật Phẩm Giá bán (Xu) Tình trạng Vị trí Hạn tồn tại

Đại Bạch Câu Hoàn

16Thay đổi vị trí Lạc Viên Phường 30 ngày

Bạch Câu Hoàn

8

Thiên Thạch Linh Thạch

3.000Giảm giá

Ngôi Sao May Mắn

50Bán mới

Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch

18.000

Với những cập nhất mới về Ngự Các, Bổn Trang tin rằng đường hành tẩu của nhân sĩ võ lâm sẽ thêm phần thuận lợi.