Vật phẩm Ngự Các ngày 29/04

26-04-2011

- Ngự Các mới nhất từ ngày 29/04

Quý nhân sĩ thân mến!

Cách đây không lâu, sự xuất hiện của Hoàng Hổ Bảo Bảo đã làm cho bao anh hùng, mỹ nữ võ lâm phải xuyến xao bởi sự hùng dũng và sự đáng yêu của loài thú cưỡi này. Hoàng Hổ Bảo Bảo sẽ xuất hiện trở lại vào sau bảo trì ngày 29/04/2011.

Đồng thời, Bổn Trang cũng xin thông báo: Sau bảo trì ngày 29/04, Nữ Oa Bảo Hạp cũng sẽ được bán tại Ngự Các.

Ngự Các ngày 29/04/2011

Vật phẩm Giá bán (Xu) Vị trí Tình trạng Hạn tồn tại

Hoàng Hổ Bảo Bảo

2.400Bách Thú Trai Bán trở lại 30 ngày

Nữ Oa Bảo Hạp

2Lạc Viên Phường Bán trở lại --

VLTK II

Xin lưu ý: Hoàng Hổ Bảo Bảo chỉ được bán đến sau bảo trì ngày 06/05/2011.

Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo cập nhật thông tin Ngự Các vào ngày 29/04/2011.