Về việc tạm khóa tài khoản để kiểm tra

13-06-2008

Kính gửi Quý đồng đạo,

 

Để đảm bảo sự chính xác và công bằng trong quá trình xử lý hiện tượng lợi dụng làm giàu bất chính, hiện tại vẫn còn một số tài khoản của nhân sĩ võ lâm đang được tạm khóa để kiểm tra. Mong Quý đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện này. Bổn Trang đang gấp rút hoàn tất những công đoạn cuối cùng để Quý đồng đạo nhanh chóng trở lại bôn tẩu tại thế giới võ lâm.

 

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, tài khoản của đồng đạo sẽ được mở khóa với đầy đủ tiền vàng và tiền Xu trong hành trang.

 

Bổn Trang hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của đồng đạo trong quá trình hoàn thiện thế giới võ lâm.

 

Chưởng quản kính bút.