VLTK II: Cập nhật mới nhân mùa Giáng Sinh

17-12-2009

- Cập nhật mới nhân dịp mùa Giáng Sinh

Nhân dịp Giáng Sinh, Bổn Trang xin cập nhật và chỉnh sửa một số nội dung hoạt động để phù hợp với tất cả nhân sĩ để mang đến một mùa Giáng Sinh thật vui vẻ và ý nghĩa. Thông tin được cập nhật vào sau bảo trì ngày mai, thứ Sáu - 18/12/2009.

Chỉnh sửa trồng Hạt Giống

Trong những ngày sắp tới, hệ thống cây trồng của thế giới VLTK II sẽ cập nhật tên hiển thị như sau:

Ví dụ: Cây Bạch ngân sẽ thành Cây Giáng Sinh Bạch ngân.

Trồng Thành công

Số lượng Kẹo Giáng Sinh

Cây Giáng Sinh Héo Uá

40 kẹo/ 1 cây

Cây Giáng Sinh Bạch Ngân

Cây Giáng Sinh Bất Tử

Cây Giáng Sinh Hoàng kim

80 kẹo

Cây Giáng Sinh Bạch kim

100 kẹo

Chỉnh sửa nhiệm vụ Bạch Tiên Sinh

Chỉnh sửa nội dung nhiệm vụ: Bạch Tiên Sinh yêu cầu đồng đạo thu thập 20 phần Thịt Nướng. Hoàn thành xong nhiệm vụ đồng đạo trở về gặp NPC Bạch Tiên Sinh trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng.

Chỉnh sửa Mã Bài

Mã Bài sẽ thêm 1 dòng chọn nhận Tuần Lộc:

Hình ảnh

Ghi chú

Tuần Lộc

Tính chất:

- Được phép: giao dịch, bày bán, bán shop = 0 đồng.

- Không được phép: ném ra, xếp chồng.

- Độ năng = 1

Cách sử dụng: Đặt vào ô “Mã” để sử dụng thú cưỡi Tuần Lộc

Hạn tồn tại: 30 ngày kể từ lúc nhận từ Mã Bài.

Cập nhật Dạ Thảo

Cũng trong thời gian này, Dạ Thảo sẽ cập nhật thêm và điều chính một số thông tin như sau:
Công thức Ghi chú

 

1 Đồng Tiền Vàng + 200 vàng

= 5 Đấu Hồn

Không thể giao dịch, hạn tồn tại là 24 giờ kể từ lúc đổi

1 Đồng Tiền Vàng + 1000 vàng

= 1 Kỳ Kim thợ Rèn Lưu

Cập nhật công thức mới.

1 Đồng Tiền Vàng + 99 vàng + 1 Bộ Cảnh

= 1 Tuần Lộc

Hạn tồn tại của Tuần Lộc chính là hạn tồn tại của Bộ Cảnh đem đi đổi, Bộ Cảnh không hạn tồn tại đổi thì được Tuần Lộc 30 ngày