Võ Đang phái: Thân bút kiếm dọc ngang trời đất

04-12-2007

 

Tà ma kinh sợ bút công tâm

Kiếm khí ngời ngời danh võ hiệp....

 

 

Đã là hiệp khách trong chốn giang hồ, ắt hẳn không ít thì nhiều cũng từng nghe câu : “Bắc tôn Thiếu Lâm, Nam sùng Võ Đang”.


Võ Đang sơn còn gọi là Thái Hoà sơn, được mệnh danh là : “Trung Quốc đạo giáo danh sơn”, nằm phía Tây Bắc tỉnh Hồ Bắc. Núi non trập trùng, dọc ngang hơn 400 dặm. Sơn thế hùng vĩ tổng cộng 72 ngọn núi mà chủ phong là đỉnh Thiên Trụ Phong cao 1612m.


Võ Đang nổi tiếng với pho võ công “Thái Cực Quyền” và nhất là “Võ Đang nội gia quyền”, tương truyền rằng do Trương Chân Nhân một lần nằm mộng được Chân Võ Đại Đế truyền dạy. “Võ Đang nội gia quyền” chủ trương lấy tĩnh chế động, kẻ sử dụng ứng theo tay mà phát ra.


Đệ tử Võ Đang sống cuộc sống thanh đạm, dưỡng tâm định tính, tụ khí thu thần, hành hiệp trượng nghĩa ở khắp nơi.

 

 

Xem thêm chi tiết