Zing ID: Cập nhật điều khoản mới

09-09-2009

- Thông báo từ hệ thống Zing ID

 

Quý đồng đạo thân mến!

 

Hệ thống Zing ID là một công cụ hỗ trợ khá thuận tiện cho đồng đạo trên hành trình bôn tẩu.

 

Nhằm nâng cấp hệ thống Zing ID và chất lượng quản lý tài khoản tốt hơn nữa, xin thông báo đến Quý đồng đạo như sau:

Bổn Trang đã tiến hành bổ sung thêm một điều khoản mới (điều khoản 26) trên trang Đăng ký tài khoản, mục Thỏa thuận sử dụng Zing ID.

Nội dung điều khoản 26 như sau:

"VNG có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm nào của VNG sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký".

 

 

Điều khoản mới sẽ được áp dụng từngày 1/10/2009

 

Chưởng quản kính bút.