Càn Khôn Phù: Những cập nhật mới nhất

19-11-2009

- Càn Khôn Phù - cập nhật thêm những điều bất ngờ

 

Sau bảo trì ngày mai, thứ Sáu - ngày 20/11/2009, Bổn Trang sẽ tiến hành cập nhật một số thông tin mới nhất về cách sử dụng Càn Khôn Phù. Với những cập nhật mới này, Bổn Trang tin rằng hành trình bôn tẩu của Quý đồng đạo sẽ có nhiều điều bất ngờ.

 

- Vật phẩm Càn Khôn Phù được bán trong Ngự Các tại Bảo Chỉ Đường.

 

 

- Đồng đạo nhấn phải chuột vào Càn Khôn Phù, sau đó chọn vật phẩm muốn giao dịch.

 

Ví dụ: Giao dịch vật phẩm Đông Phương Long Châu

 

Đông Phương Long Châu trước khi dùng Càn Khôn Phù

 

- Hệ thống xác nhận, có phải đồng đạo muốn giao dịch vật phẩm này không?

 

 

- Sau khi đồng ý hệ thống sẽ thông báo có thể giap dịch Đông Phương Long Châu.

 

 

Sau khi dùng Càn Khôn Phù vật phẩm có thể giao dịch và bày bán được

 

- Ngoài ra, sử dụng Càn Khôn Phù còn có thể giao dịch các vật phẩm sau.

 

Vật phẩm

Quần viêm đế (Nam Tiêu Chuẩn)

Quần viêm đế (Nam Khôi Ngô)

Quần viêm đế (Nữ Gợi Cảm)

Quần viêm đế (Kiều Nữ)

Huy Hoàng Chi Thủy

Vinh Dự Chi Thủy

Huy Hoàng Chi Kế

Vinh Dự Chi Kế

Đông Phương Long Châu 

Như Ý

Cát Tướng

Thường Nga Nguyệt

 

Lưu ý:

- Sau khi dùng Càn Khôn Phù, vật phẩm được mở khóa chỉ có thể giao dịch được 1 lần.

- Mỗi Càn Khôn Phù chỉ sử dụng được 01 lần cho 01 vật phẩm chỉ định.

 

Chưởng quản kính bút.