Đáp án kỳ thi Thập Diện Mai Phục kỳ 2

14-04-2008

- Công bố đáp án Thập Diện Mai Phục Kỳ II

 

Đề thi Thập Diện Mai Phục kỳ 2 dường như khó hơn nhưng không vì thế giảm số lượng mail của các hiệp khách anh thư gửi về tham dự, Bổn Trang rất vui nhận được mail tham gia hào hứng, sôi nổi từ nhân sĩ bốn phương.

 

Rất nhiều những bài dự thi xuất sắc nhanh chóng tìm ra các đáp án phù hợp nhưng bên cạnh đó cũng có một số đồng đạo mắc phải các lỗi nhỏ trong bài dự thi lần này như: Gửi nhiều mail chứa các đáp án, quên điền đầy đủ thông tin cá nhân… là những lỗi thường nhận thấy. Dẫn đến việc Bổn Trang rất khó khăn tập hợp bài dự thi, cũng như thống kê thời gian nhận bài và chấm điểm cho công bằng, chính xác.

 

Hy vọng những kỳ tiếp theo Quý đồng đạo sẽ khắc phục những lỗi trên để bài dự thi của mình hoàn thiện và đầy đủ hơn.

 

Bổn Trang xin gởi đến cho Quý đồng đạo đáp án Thập Diện Mai Phục Kỳ II:

 

 

 

Cảnh 1

 

Bắc Thành Đô (197 / 183)

 

Cảnh 2

 

Bộ Lạc Vương Kỳ (197 / 184)

 

 

Cảnh 3

 

Thứy Yên (200 / 164)

 

 

Cảnh 4

 

Đào Hoa Đảo (191 / 163)

 

 

Cảnh 5

 

Điểm Thương Sơn ( 194 / 176)

 

 

Cảnh 6

 

Giang Tân Thôn (173 / 200)

 

 

Cảnh 7

 

Giang Tân Thôn (197 / 166)

 

 

Cảnh 8

 

Kiếm Các Thục Đạo (197 / 184)

 

 

Cảnh 9

 

Linh Bảo Sơn (204 / 202)

 

 

Cảnh 10

 

Long Nhãn Động 2 (214 / 214)

 

 

Cảnh 11

 

Ô Mông Bộ (163 / 197)

 

 

 

Cảnh 12

 

Phong Ma Động (208 / 198)

 

 

Cảnh 13

 

Tây Song Bản Nạp (160 / 170)

 

Cảnh 14

 

Tây Song Bản Nạp (164 / 177)

 

 

Cảnh 15

 

Thanh Âm Động (177 / 171)

 

 

Cảnh 16

 

Thiên Tầm Tháp 1 (194 / 202)

 

 

Cảnh 17

 

Thúy Yên (205 / 167)

 

 

Cảnh 18

 

Trúc Ty Động (196 / 172)

 

 

Cảnh 19

 

Vũ Di Sơn (187 / 187)

 

 

Cảnh 20

 

Yến Tử Động 2 (193 / 196)

 

10 Nhân sĩ có kết quả chính xác nhất đã được xác định, Bổn Trang nhanh chóng cập nhật trên Trang chủ, Nhân sĩ nhớ đón xem!

 

Chưởng quản kính bút.