Hướng dẫn sử dụng Cơ Quan Nhân

16-04-2008

Cơ Quan Nhân một vật phẩm thần bí Ngự Các mới cập nhật, Đồng đạo biết cách sử dụng chưa? Trong quá trình bôn tẩu chốn võ lâm kỳ thú Nhân sĩ võ lâm mất khá nhiều thời gian dành cho việc chế tạo các vật phẩm. Nay vật phẩm Cơ Quan Nhân giúp cho Quý đồng đạo chế tạo vật phẩm một cách nhanh chóng hơn.

 

Bổn Trang gửi đến Quý đồng đạo bài hướng dẫn sau.

 

 

Nhấn chuột phải vào Cơ Quan Nhân, xuất hiện bảng hội thoại. Chọn dòng “Đúng” để  xác nhận sử dụng.

 

 

 

Khi muốn chế tạo vật phẩm, nhấn F5 và chọn vật phẩm cần chế tạo. Sau đó, nhấn “Chế tạo hết” để bắt đầu quá trình chế tạo vật phẩm.


 

 

Chọn “Đúng” để xác nhận lần cuối cùng.

 

 

Chưởng quản kính bút.