Tính Năng

Sắp ra mắt tính năng Bát Quái đầy hấp dẫn

24-05-2012

Các quẻ Bát Quái bao gồm: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài tượng trưng cho Trời, Đầm, Lửa, Sấm, Gió, Núi, Nước và Đất thể hiện tám trạng thái khác nhau của Âm Dương. Trang bị được khảm đúng quẻ Bát Quái có thể giúp cho nhân vật của đồng đạo tăng cường sinh lực, gân cốt cứng cáp, thân pháp nhanh nhạy.

Giờ đây, các trang bị khảm quẻ Bát Quái đầy kì bí và lôi cuốn sẽ đến với quý đồng đạo VLTK II. Trong thời gian tới đây, Bổn Trang sẽ chính thức cho ra mắt cùng quý đồng đạo tính năng Bát Quái với những chức năng hoàn toàn mới lạ, có thể giúp quý đồng đạo sở hữu những bộ trang bị tăng kháng cường sinh, vững bước trên hành trình bôn tẩu giang hồ. Tính năng Bát Quái hấp dẫn hứa hẹn sẽ đem lại một luồng gió mới thổi mát khắp cõi VLTK II.

Quy định về khảm nạm

Để khảm đúng quẻ Bát Quái, quý đồng đạo phải thỏa các điều kiện cơ bản sau:

  • Trang bị có Linh khí chẵn (hoặc lẻ) theo đúng quẻ Bát Quái.
  • Khảm Linh Thạch đúng vị trí (khi bắt đầu khảm trang bị, Linh Thạch ép vào đầu tiên, được tính là Linh Thạch 01 và xuất hiện vị trí thứ nhất như hình minh hoa trong bảng dưới).
  • Lưu ý: Trang bị khóa không thể kích hoạt Bát Quái.

Ví dụ: Đồng đạo muốn khảm quẻ Chấn thì cần chuẩn bị:

  • 01 trang bị có Linh khí lẻ.
  • 03 Linh Thạch có Linh khí và ép lần lượt: Lẻ, chẵn, chẵn.
Hình ảnh Tên quẻ Bát Quái Càn Cấn Chấn Đoài Khảm Khôn Ly Tốn
Võ Lâm Truyền Kỳ II Tổng Linh khí của trang bị Lẻ Lẻ Lẻ Chẵn Lẻ Chẵn Chẵn Chẵn
Thứ tự các linh thạch 3 Lẻ Lẻ Chẵn Chẵn Chẵn Chẵn Lẻ Lẻ
2 Lẻ Chẵn Chẵn Lẻ Lẻ Chẵn Chẵn Lẻ
1 Lẻ Chẵn Lẻ Lẻ Chẵn Chẵn Lẻ Chẵn

Nội dung

Khi kích hoạt thành công quẻ Bát Quái, tùy theo Linh khí và quẻ Bát Quái mà các trang bị khảm sẽ được hỗ trợ thêm 2 dòng thuộc tính.

Trang bị có Linh khí dưới 80
Quẻ Bát Quái Nón Áo Quần Vũ khí Thuộc tính 1 Thuộc tính 2
Mãnh Giả Khôn Khảm Đoài Ly Sức mạnh tăng từ 48 đến 60 Gân cốt tăng từ 48 đến 60
Thiểm Kích Khảm Đoài Ly Cấn Sức mạnh tăng từ 48 đến 60 Thân pháp tăng từ 48 đến 60
Kiếm Khí Đoài Ly Cấn Càn Nội công tăng từ 48 đến 60 Linh hoạt tăng từ 48 đến 60
Động Phá Ly Cấn Càn Khôn Linh hoạt tăng từ 48 đến 60 Sức mạnh tăng từ 48 đến 60
Thích Khách Cấn Càn Khôn Khảm Thân pháp tăng từ 48 đến 60 Linh hoạt tăng từ 48 đến 60
Phong Tốc Ly Đoài Khảm Cấn Nội công tăng từ 48 đến 60 Thân pháp tăng từ 48 đến 60
Phục Hổ Đoài Ly Càn Khôn Nội công tăng từ 48 đến 60 Gân cốt tăng 48 từ đến 60
Huyền Quy Chấn Càn Cấn Ly Tăng điểm phòng ngự nội, ngoại công từ 70 đến 100
Mãnh Hổ Khôn Tốn Khảm Đoài Tăng sát thương từ 80 đến 110
Tượng Phụng Càn Khảm Chấn Đoài Tăng điểm sinh lực từ 1600 đến 2800 Tăng điểm nội lực từ 50 đến 62
Giao Long Khảm Cấn Ly Tốn Tăng sinh lực từ 7% đến 13% Tăng nội lực từ 7% đến 13%
Uy Phong Chấn Chấn Khôn Càn Công kích tăng từ 6% đến 12%
Hiệp Sĩ Cấn Khảm Tốn Tốn Kháng tất cả từ 40 đến 52
Trang bị có Linh khí từ 80 đến 120
Quẻ Bát Quái Nón Áo Quần Vũ khí Thuộc tính 1 Thuộc tính 2
Tiềm Long Càn Khôn Khảm Đoài Tăng sinh lực từ 1800 đến 3000
Hỗn Độn Khôn Khảm Đoài Ly Tăng sức mạnh từ 40 đến 70 Tăng gân cốt 40 đến 70
Ly Hỏa Khảm Đoài Ly Cấn Tăng sức mạnh 40 đến 70 Tăng thân pháp 40 đến 70
Huyền Băng Đoài Ly Cấn Càn Tăng nội công từ 40 đến 70 Tăng linh hoạt 40 đến 70
Huyền Hoàng Ly Cấn Càn Khôn Tăng linh hoạt từ 40 đến 70 Tăng sức mạnh 40 đến 70
Cỗn Bằng Cấn Càn Khôn Khảm Tăng thân pháp từ 40 đến 70 Tăng linh hoạt 40 đến 70
Kháng Long Ly Đoài Khảm Cấn Tăng nội công từ 40 đến 70 Tăng thân pháp 40 đến 70
Niết Bàn Càn Khôn Khảm Đoài Tăng nội công từ 40 đến 70 Tăng gân cốt từ 40 đến 70
Huyền Vũ Chấn Càn Cấn Ly Điểm phòng ngự nội ngoại từ 50 đến 110
Bạch Hổ Khôn Tốn Khảm Đoài Tăng sát thương từ 60 đến 120
Chu Tước Càn Khảm Chấn Đoài Tăng điểm sinh lực từ 1000 đến 3400 Tăng điểm nội lực 40 đến 70
Thanh Long Khảm Cấn Ly Tốn Tăng sinh lực từ 3% đến 15% Tăng nội lực 3% đến 15%
Vô Song Chấn Chấn Khôn Càn Công kích từ 7% đến 19%
Quốc Sĩ Cấn Khảm Tốn Tốn Kháng tất cả từ 11 đến 50

Với những hỗ trợ đầy cuốn hút, Bổn Trang hy vọng tính năng Bát Quái sẽ đem đến cho quý đồng đạo cảm giác sảng khoái với những trải nghiệm vô cùng mới lạ.

Chưởng quản kính bút

Top