Tính Năng

Thay đổi phần thưởng Thái Hư Huyễn Cảnh

23-04-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Thái Hư Huyễn Cảnh là tính năng rất thân thuộc với nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II bởi những hữu ích và bất ngờ mà tính năng này mang lại cho hành trình bôn tẩu giang hồ. Nhằm tăng thêm phần hấp dẫn cho tính năng này, Bổn Trang sẽ tiến hành thay đổi phần thưởng kể từ sau bảo trì ngày 24/04/2013, cụ thể như sau:

NPC liên quan

Hình ảnh Cách thức
Võ Lâm 2

Thần Du Chân Nhân

172/178 (Tuyền Châu)

  Bổ sung dòng chọn: Ta muốn đổi 01 bộ vòng Thái Hư Bát Quái 08 quẻ khác nhau để nhận phần thưởng (01 lần/01 ngày và tiêu hao mỗi loại vòng Bát Quái 01 cái/01 loại).

  • 10.000.000 điểm kinh nghiệm.
  • 200 điểm Công trạng.
  • 200 Chân khí.
  • 20 điểm Sư môn.
  • 20 điểm Danh vọng.
  • 02 Tàng Rương.

Các điều chỉnh

 • Phần thưởng cho lần đi thu phí 08 Vàng/01 thành viên:
Thứ tự ải Thể loại ải Phần thưởng
Ải 1 Điểm kinh nghiệm 3.000.000 điểm kinh nghiệm
Ải 2 Điểm kinh nghiệm 3.000.000 điểm kinh nghiệm
Ải 3 Điểm kinh nghiệm 3.000.000 điểm kinh nghiệm
Ải 4 Điểm kinh nghiệm 4.000.000 điểm kinh nghiệm
Ải 5 Điểm kinh nghiệm 4.000.000 điểm kinh nghiệm
Ải 6 Điểm kinh nghiệm 5.000.000 điểm kinh nghiệm
Ải 7 Điểm Danh vọng, Sư môn 50 điểm mỗi loại
Ải 8 Trang bị 10 Vòng Thái Hư Bát Quái (ngẫu nhiên)
 • Phần thưởng cho lần đi thu phí 20 Xu vật phẩm/01 thành viên:
Thứ tự ải Thể loại ải Phần thưởng
Ải 1 Điểm kinh nghiệm 5.000.000 điểm kinh nghiệm
Ải 2 Điểm kinh nghiệm 5.000.000 điểm kinh nghiệm
Ải 3 Điểm kinh nghiệm 5.000.000 điểm kinh nghiệm
Ải 4 Điểm kinh nghiệm 6.000.000 điểm kinh nghiệm
Ải 5 Điểm kinh nghiệm 6.000.000 điểm kinh nghiệm
Ải 6 Điểm kinh nghiệm 8.000.000 điểm kinh nghiệm
Ải 7 Điểm Danh vọng, Sư môn 80 điểm mỗi loại
Ải 8 Trang bị 16 Vòng Thái Hư Bát Quái (ngẫu nhiên)
 • Điều chỉnh số lần nộp các loại vòng Bát Quái Thái Hư mỗi ngày:
Vòng Thái Hư Bát Quái Phần thưởng
Chữ Càn Khi đổi sẽ nhận được 30.000 điểm kinh nghiệm
Mỗi ngày có thể đổi 20 lần
Chữ Khôn Khi đổi sẽ nhận được 05 điểm Danh vọng
Mỗi ngày có thể đổi 20 lần
Chữ Khảm Khi đổi sẽ nhận được 03 viên Thiên Thạch
Mỗi ngày có thể đổi 20 lần
Chữ Đoài Khi đổi ngẫu nhiên nhận được vật liệu Vũ khí cấp 76
Mỗi ngày có thể đổi 30 lần
Chữ Cấn Khi đổi ngẫu nhiên nhận được 01 Thái Hư Bát Quái khác
Mỗi ngày có thể đổi 10 lần
Chữ Ly Khi đổi sẽ nhận được 500.000 điểm kinh nghiệm
Mỗi ngày có thể đổi 10 lần
Chữ Chấn Khi đổi ngẫu nhiên nhận được ngựa yêu cầu đẳng cấp 70
Mỗi ngày có thể đổi 05 lần
Chữ Tốn Khi đổi sẽ nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệm
Mỗi ngày có thể đổi 05 lần

Lưu ý

 • Quý đồng đạo sẽ nhận được các loại phần thưởng tương ứng với mỗi lần vượt ải thành công.
 • Nếu hành trang không đủ chỗ trống thì Vòng Thái Hư Bát Quái sẽ rơi ra ngoài.
 • Thu phí vào Thái Hư Huyễn Cảnh 08 vàng/01 thành viên (đối với lần vào đầu tiên trong ngày).
 • Thu phí vào 20 Xu vật phẩm/01 thành viên (đối với lần vào thứ 2 trở đi trong ngày).
 • Mỗi ngày 01 nhân vật có thể tham gia Thái Hư Huyễn Cảnh tối đa là 06 lần (tính cả thu phí Vàng và thu phí Xu vật phẩm).

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc quý đồng đạo có những trải nghiệm thú vị cùng tính năng Thái Hư Huyễn Cảnh.

Chưởng quản kính bút

Top