00h00 - 0h30 ngày 10/02: Bảo trì tất cả các máy chủ

09-02-2010

- Bảo trì các cụm máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II

Kính gửi Quý đồng đạo.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và bảo dưỡng hệ thống máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II, Bổn Trang sẽ bảo trì tất cả các cụm máy chủ. Nay thông báo để tất cả Quý đồng đạo gần xa được rõ.

Thời gian dự kiến bảo trì

00h00 - 0h30 Thứ Tư ngày 10/02/2010.

Rất mong sự thông cảm của đồng đạo võ lâm cho bất tiện này. Sau thời gian bảo trì, Quý đồng đạo có thể tiếp tục bôn tẩu thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II bình thường.