04/09: Bảo trì Nghênh Khách Đường

03-09-2010

- Bảo trì Nghênh Khách Đường và các Trạm thông tin hỗ trợ khách hàng

Quý nhân sĩ thân mến!

Với mục đích nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Nghênh Khách Đường và các Trạm thông tin hỗ trợ khách hàng sẽ tạm ngưng hoạt động để tiến hành nâng cấp. Thời gian dự kiến như sau:

Tạm ngưng hoạt động các Nghênh Khách Đường và các Trạm thông tin hỗ trợ khách hàng vào ngày 04/09/2010 và trở lại hoạt động bình thường vào thứ Hai - ngày 06/09/2010.

Đồng thời, Bổn Trang cũng xin thông báo: Từ 07h00 – 22h00 ngày 04/09, các dịch vụ sau cũng sẽ tạm ngưng:

  • Trang hỗ trợ https://hotro1.zing.vn sẽ tạm ngưng hoạt động để bảo trì.
  • Chức năng SMS sẽ không hoạt động (tạm ngưng các chức năng: gửi yêu cầu khóa/mở khoá Hack, thông báo khi thông tin bị thay đổi, thông báo khi có yêu cầu đã xử lý).
  • Không thể hỗ trợ khóa/ mở khóa hack.

04/09: Bảo trì & nâng cấp Nghênh Khách Đường

Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo cập nhật thông tin kịp thời và rất mong nhận được sự thông cảm từ phía đồng đạo võ lâm.