13h00 chiều 13/04: Bảo trì hệ thống máy chủ VLTK II

13-04-2010

- Bảo trì hệ thống máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II

Quý nhân sĩ thân mến!

Nhằm nâng cấp hệ thống máy chủ và cập nhật mới nhất, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì hệ thống máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II, cụ thể:

13h00 chiều nay - thứ Ba - ngày 13/04/2010:

Bảo trì hệ thống máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II

- Tạm ngưng đổi vật phẩm bằng Tiền lẻ

Quý đồng đạo lưu ý:Chỉ sau 13h00 chiều nay mới bắt đầu đổi kinh nghiệm. Rất mong đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện này.