Bảo trì diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II

10-08-2010

- Bảo trì diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II

Quý nhân sĩ thân mến! .

Nhằm nâng cấp hệ thống diễn đàn để phục vụ đồng đạo ngày một tốt hơn, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì để nâng cấp hệ thống diễn đàn Võ lâm Truyền Kỳ II, dự kiến như sau:

Dự kiến bảo trì diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II

từ 00h00 - 06h00 ngày 11/08/2010


Sau thời gian trên, quý nhân sĩ có thể tiếp tục đăng nhập diễn đàn để trao đổi cùng hảo hữu bốn phương. Nay Bổn Trang thông báo để quý nhân sĩ cập nhật thông tin được kịp thời.

Lưu ý:

Chỉ bảo trì diễn đàn, đồng đạo vẫn vào game và website Võ Lâm Truyền Kỳ II bình thường.