Bảo trì diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II

08-03-2010

- Bảo trì hệ thống diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II

Quý nhân sĩ thân mến!

Nhằm nâng cấp hệ thống diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II để phục vụ Quý nhân sĩ ngày càng tốt hơn, Bổn Trang xin thông báo như sau:

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp

hệ thống diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thời gian dự kiến

Từ 23h00 ngày 08/03/2010 đến 03h00 ngày 09/03/2010.

Nay Bổn trang thông báo để Quý nhân sĩ cập nhật kịp thời. Sau thời gian thông báo, đồng đạo có thể tiếp tục truy cập diễn đàn để chia sẻ những tâm tư, tình cảm và những điều thú vị trên đường bôn tẩu.

Thân chúc đường hành tẩu của Quý đồng đạo gặp nhiều may mắn.