Bảo trì hệ thống VLTK II

13-10-2010

- Bảo trì hệ thống máy chủ VLTK II

Quý nhân sĩ thân mến!

Hiện tại, Bổn Trang đang tiến hành nâng cấp hệ thống máy chủ và điều chỉnh một số cập nhật, xin thông báo đến đồng đạo gần xa hệ thống máy chủ VLTK II đang được bảo trì & nâng cấp nên sẽ gặp tình trạng khó đăng nhập vào game:

Tiến hành bảo trì & nâng cấp

hệ thống máy chủ VLTK II

Nay Bổn Trang thông báo để quý nhân sĩ cập nhật thông tin được kịp thời. Rất mong đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện trên.

Sau khi hoàn tất nâng cấp, Bổn Trang sẽ thông báo để đồng đạo tiếp tục hành trình bôn tẩu. Chân thành cáo lỗi cùng đồng đạo gần xa.