Bảo trì hệ thống Võ Lâm Truyền Kỳ II

29-04-2010

- Bảo trì toàn bộ hệ thống Võ Lâm Truyền Kỳ II

Quý nhân sĩ thân mến!

Nhằm nâng cấp hệ thống Võ Lâm Truyền Kỳ II và nâng cao chất lượng phục vụ quý nhân sĩ trong thời gian tới, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp toàn bộ hệ thống VLTK II, bao gồm hệ thống máy chủ, trang nạp thẻ và trang Web nạp Lệnh Bài Hoàng Kim.

Thời gian dự kiến bảo trì:

Từ 02h30 – 07h00 thứ Ba – ngày 04/05/2010

Trong thời gian bảo trì, quý nhân sĩ sẽ không thể đăng nhập vào game, không thể mua hoặc nạp Lệnh Bài Hoàng Kim, không thể thực hiện các chức năng chuyển đổi Zing Xu vào game VLTK II …).

Rất mong quý nhân sĩ thông cảm cho sự bất tiện này. Sau thời gian bảo trì, thân mời đồng đạo tiếp tục đăng nhập game, nạp Lệnh Bài Hoàng Kim và đăng nhập trang nạp thẻ VLTK II.

 

Lưu ý

 

Trong thời gian bảo trì hệ thống thì Websitediễn đàn VLTK II vẫn hoạt động bình thường.