Bảo trì một số máy chủ

16-07-2010

- Bảo trì để nâng cấp hệ thống

Quý nhân sĩ thân mến!

Nhằm nâng cấp hệ thống máy chủ VLTK II, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì một số máy chủ, cụ thể như sau:

Thời gian dự kiến bảo trì

Bảo trì và nâng cấp hệ thống một số máy chủ:

Máy chủ Thời gian bảo trì

Quyền Long

Vương Long

Châu Long

Thần Long

Thiên Long

Hàng Long

Tàng Long

Truy Long

Vân Long

Thăng Long

Từ 23h00 ngày 18/07 -

03h00 ngày 19/07/2010

Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo nắm thông tin kịp thời. Thân chúc đường hành tẩu của đồng đạo gặp nhiều may mắn.