Bảo trì trang hotro1.zing.vn

20-04-2010

- Bảo trì và nâng cấp https://hotro1.zing.vn

Kính gửi quý đồng đạo!

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ quý nhân sĩ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp trang hỗ trợ vào sáng mai - thứ Tư - ngày 21/04, từ 09h00 - 10h00.

Trong thời gian này, đồng đạo sẽ không thể truy cập cũng như sử dụng các chức năng trên trang Hỗ trợ như đăng nhập, gửi thông tin hỗ trợ ...

Ra mắt chức năng SMS - Quán lý tài khoản mọi lúc mọi nơi

Sau khi quá trình bảo trì kết thúc, Bổn Trang sẽ ra mắt dịch vụ SMS - Quản lý tài khoản bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào với ba chức năng tiện dụng như sau:

  • Nhận tin nhắn khi có bất cứ thay đổi thông tin tài khoản.
  • Nhận tin nhắn khi bộ phận hỗ trợ đã xử lý xong yêu cầu của đồng đạo.
  • Thực hiện khóa/ mở khóa tài khoản bằng tin nhắn.  

Các chức năng khác sau khi bảo trì vẫn hoạt động như bình thường.

Rất mong quý đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện này. Thân chúc đồng đạo gặp nhiều may mắn trên đường bôn tẩu.