Bổ sung thông tin tài khoản VIP

14-04-2010

Gửi mail bổ sung thông tin tài khoản VIP

Kính gửi quý đồng đạo,

Như đã thông tri đến quý đồng đạo về chương trình VIP Võ Lâm Truyền Kỳ II, bắt đầu từ ngày 12/04/2010 đến 31/12/2010, chương trình sẽ chính thức khởi động lần thứ nhất. Những tài khoản thỏa điều kiện (tính đến 01/04/2010), vui lòng kiểm tra email của tài khoản đã đăng ký để nhận mail của Bổn Trang.

Nếu đã nhận được mail của Bổn Trang, quý đồng đạo vui lòng gửi thông tin cá nhân đến địa chỉ mail vipvolam2@VNG.vndungptt@zing.vn theo mẫu để trở thành thành viên của chương trình VIP Võ Lâm Truyền Kỳ II. Thời gian nhận thông tin cá nhân từ ngày 14/04/2010 đến hết ngày 21/04/2010.

 

Mẫu mail:

 

  • Tiêu đề mail: Thông tin khách hàng VIP Võ Lâm 2
  • Họ và tên:
  • Tên tài khoản:
  • Điện thoại:
  • Địa chỉ:
  • Nghề nghiệp: