Cập nhật mới vào ngày 09/04

09-04-2010

- Những cập nhật mới nhất vào ngày 09/04/2010

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến!

Sau đây, Bổn Trang xin thông báo một số cập nhật bắt đầu từ ngày 09/04/2010:

  • Thế giới võ lâm sẽ ngưng bán Tàng Kiếm Anh Hùng Thiếp tại cửa hàng Tiền lẻ trong khoảng thời gian từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 09/04/2010.
  • Vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy, nhân vật không thể thi triển tuyệt kỹ trấn phái tại bản đồ Sát Thủ Đường.

Quý nhân sĩ vui lòng cập nhật thông tin kịp thời để đường bôn tẩu được thuận tiện.

Lưu ý

Đối với điều chỉnh tính năng Sát Thủ Đường: Bổn Trang sẽ thông báo thời gian kết thúc tại trang chủ vào thời điểm sớm nhất.