Cập nhật mới vào thứ Tư - ngày 26/05

24-05-2010

- Những cập nhật mới vào ngày 26/05

Thân mời đồng đạo tiếp tục theo dõi những cập nhật mới nhất trong tuần này, những cập nhật này được áp dụng từ thứ Tư - ngày 26/05/2010. Cụ thể như sau:

Boss thế giới | Bát Nhã Lớn

Chính thức cập nhật

từ sau bảo trì thứ Tư - ngày 26/05/2010

Bổ sung phần thưởng Boss thế giới

Bổ sung điều kiện

Túi BossNội dung

Lãnh Hương Lăng, Thương Thần Doanh Thiên, Bắc Lục Lâm Minh Chủ.

  • Tổng số túi nhận trong ngày là 4 túi.
  • Thời gian tồn tại của túi là 10 phút.
  • Giãn cách giữa 02 lần ăn túi là 05 giây .
  • Sau 5 phút kể từ lúc xuất hiện Túi Boss thế giới, đồng đạo mới có thể nhấp vào nhận thưởng.

Bổ sung phần thưởng

Ngoài phần thưởng kinh nghiệm mặc định, đồng đạo còn có cơ hội nhận được:

Phần thưởng
10 Danh Vọng
1 Nhân Sâm Vạn Năm

Cập nhật phần thưởng trồng cây Bát Nhã Lớn

Sau khi trồng cây thành công Bát Nhã Lớn, đồng đạo sẽ ngẫu nhiên nhặt được một trong các loại trái cây sau:

Lưu ý: Khi trái cây rơi ra thì tất cả các nhân vật có đẳng cấp 73 trở lên và đã gia nhập hệ phái đều có thể nhặt được.

Tên trái câySố lượng

Khóm

8 trái/ 01 loại

Bòn Bon

Khế

Chôm Chôm

Với những cập nhật này, hi vọng mang đến nhiều niềm vui cho đồng đạo trên hành trình bôn tẩu.