Cập nhật ngày 28/06/2010

26-06-2010

- Cập nhật ngày 28/06/2010

Thân gửi quý nhân sĩ võ lâm!

Sau bảo trì thứ Hai - ngày 28/06/2010, thế giớ võ lâm sẽ có những cập nhật mới như sau: Ra mắt hệ thống trang bị Uẩn Linh và có những điều chỉnh tính năng Tống Liêu Tài Nguyên Chiến, cụ thể:

  • Điều kiện tham gia: Nhân vật có đẳng cấp 77 trở lên, đã gia nhập hệ phái, điểm công trạng phe Tống/ Liêu từ 15.000 trở lên mới có thể nhận và trả nhiệm vụ, xem chi tiết tại đây.
  • Phần thưởng mới được cập nhật, xem chi tiết tại đây.

Thân chúc đồng đạo vui cùng thế giới võ lâm.