Cập nhật Ngự Các ngày 07/05

05-05-2010

- Cập nhật Ngự Các ngày 07/05/2010

Tiếp tục những cập nhật trong tuần này, Bổn Trang xin thông báo như sau:

Cập nhật chính thức áp dụng vào

sau bảo trì thứ Sáu - ngày 07/05/2010

 • Cập nhật Ngự Các với giá mới hấp dẫn:
Tên vật phẩmGiá bán (Xu) NhómTình trạng Hạn tồn tại

Tử Kim Hồng Bao

68Sự kiện tháng 5 Điều chỉnh giá 30 ngày

Hoàng Kim Đại Hồng Bao

200

Phiêu Vũ

200Bách Thú Trai Bán mới
 • Đồng thời, cũng bắt đầu từ sau bảo trì ngày 07/05/2010, Ngự Các sẽ ngừng bán các vật phẩm sau:
  Tên vật phẩmGiá bán

  Ngân Phiếu của Dã Tẩu

  Đại Ngân Phiếu

  Thần Hành Bí Phổ

  Thần Hành Bảo Điển

Bổn Trang sẽ liên tục cập nhật những thay đổi mới nhất của Ngự Các. Qua đó, quý đồng đạo có thể theo dõi và nắm bắt thông tin một cách nhanh nhất.