Cập nhật Ngự Các ngày 25/06

24-06-2010

- Ngự Các ngày 25/06/2010

Sau bảo trì ngày mai - thứ Sáu - 25/06/2010, thế giới võ lâm sẽ ngưng bán các vật phẩm như: Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao (túi nhỏ), Vạn Vật Quy Nguyên Đơn (túi nhỏ) và Sinh Sinh Hóa Tán (túi nhỏ). Đồng thời, sẽ cập nhật các vật phẩm mới với giá hấp dẫn như sau:

Giá mới chính thức áp dụng

từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 25/06/2010

Tên vật phẩmGiá bán (Xu) NhómTình trạng Hạn tồn tại

Hòa Thị Bích

800Lạc Viên Phường Điều chỉnh giá 30 ngày

Hoàng Kim Đại Hồng Bao

200Sự kiện tháng 06

Bôn Tiêu

250Sự kiện tháng 06 Bán mới

Siêu Quang

250

Đằng Vụ

250

Thân chúc đường hành tẩu của quý nhân sĩ gặp nhiều may mắn.