Cập nhật thông tin cá nhân cho tài khoản

14-10-2010

- Cập nhật thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ cho tài khoản

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và hỗ trợ tối đa nhân sĩ trong việc quản lý tài khoản tốt hơn, sắp tới, khi tiến hành nạp thẻ & đổi ZingXu, những đồng đạo nào chưa cập nhật 4 thông tin cá nhân như bên dưới, hệ thống sẽ xuất hiện màn hình đăng nhập thông tin:

  • Họ và tên:
  • Số CMND:
  • Email:
  • Số điện thoại:

Cập nhật thông tin cá nhân khi nạp thẻ & đổi ZingXu

Như vậy, để tránh những tranh chấp xảy ra (nếu có) quý nhân sĩ vui lòng điền đầy đủ và chính xác 4 thông tin cá nhân như trên và các thông tin khác cho tài khoản Zing ID của mình.