Chạy tập tin auto update để vào game

30-09-2010

- Chạy tập tin auto updatetại máy chủ VLTK II

Quý nhân sĩ thân mến!

Nhằm mục đích ổn định và nâng cấp hệ thống máy chủ, trong thời gian vừa qua Bổn Trang đã tiến hành nâng cấp máy chủ, xin gửi đến các nhân sĩ lưu ý như sau:

Sau bảo trì ngày mai - thứ Sáu - 01/10/2010,

đồng đạo võ lâm vui lòng chạy tập tin auto update

nâng cấp phiên bản 5.0.9 để vào game

Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo võ lâm được biết, thân chúc đường hành tẩu của nhân sĩ gặp nhiều may mắn.