Dạ Thảo với những cập nhật mới nhất

04-03-2010

- Dạ Thảo với những cập nhật mới nhất

Tiếp tục những cập nhật mới trong tháng 3, Bổn Trang xin thông báo tới Quý nhân sĩ những điều chỉnh tại Ngự Các và trồng cây hạt giống như sau:

Thời gian

Các điều chỉnh được chính thức áp dụng từ sau bảo trì thứ Sáu ngày 05/03/2010.

Chỉnh sửa Dạ Thảo

Kể từ sau bảo trì thứ Sáu ngày 05/03/2010, Dạ Thảo sẽ ngừng bán các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm
Đấu Hồn
Thần Hành Bí Phổ
Thế Thân Phù
Tẩy Tủy Linh Đơn
Bát Bảo Tẩy Tủy Đơn
Tiêu Kiếp Tán

Chỉnh sửa phần thưởng trồng hạt giống

Loại cây Tên vật phẩm
Cây Bất TửĐồng Tiền VàngHi Nhân Cầm chưa giám định
Vạn Nhẫn chưa giám địnhThần Hành chưa giám định
Hỏa Tinh chưa giám địnhA La Hán Trượng chưa giám định
Liệt Diệm chưa giám địnhĐại Hào Lôi Thương chưa giám định
Mãn Thiên Hoa Vũ chưa giám địnhThần Cung chưa giám định
Cổ Đính chưa giám địnhMãnh Hổ chưa giám định
Lăng Phong chưa giám định
Cây Héo Úa Độc CổTâm Cổ
Mãnh Độc CổThực Tâm Cổ
Độc Yêu CổTâm Sát Cổ
Huyết CổHuyễn Cổ
Thi Huyết CổBăng Huyễn Cổ
Huyết Tinh CổVong Tiên Cổ
Hương CổTàm Cổ
Mê Hương CổHuyết Tàm Cổ
Đề Hô CổKim Tàm Cổ
Thi CổLinh Cổ
Tam Thi CổLinh Lung Cổ
Quỳ Vương CổThất Thái Tiểu Thiên Cổ
Yêu CổMa Cổ
Thực Yêu CổU ảnh Cổ
Yêu Hoàng CổVô ảnh Ma Cổ
Cây Bạch NgânBăng ThạchBát Nhã Lớn
Thế Thân PhùThái Dịch Hỗn Nguyên Công Đồ