Điểm tin ngày 04/03

04-03-2011

- Những cập nhật sáng nay - 04/03

Quý nhân sĩ thân mến!

Sau bảo trì sáng nay - 04/03/2011, thế giới VLTK II đã có những cập nhật mới nhất, thân mời đồng đạo cùng điểm lại như sau:

VLTK II

Nộp kẹo nhận kinh nghiệm

VLTK II

Chiến Tượng tung hoành trên đường hành tẩu

Hằng tuần, VLTK II sẽ có nhiều cập nhật hấp dẫn, thân mời đồng đạo đón theo dõi..