Diễn đàn VLTK II: Trao thưởng dự đoán BHTA3

10-05-2010

– Diễn đàn VLTK II: Trao thưởng dự đoán BHTA3

Quý nhân sĩ thân mến!

Liên quan đến việc trao thưởng cho quý nhân sĩ tham dự sân chơi Dự đoán BHTA3 tại diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II, Bổn Trang xin thông báo như sau:

  • Thành viên báo danh nhận thưởng sân chơi Dự đoán BHTA3 tại điễn đàn, đợt cuối từ ngày 10/05/2010 đến 14/05/2010.
  • Những thành viên đã tham gia báo danh nhận thưởng trong đợt một thì không cần báo danh nhận thưởng của đợt hai.
  • Các thành viên vui lòng vào đây để báo danh nhận thưởng cho đợt này.
Các thành viên vui lòng cập nhật thông tin để việc nhận thưởng dự đoán BHTA3 được thuận lợi.