Giá mới vật phẩm Ngự Các - ngày 17/05

15-05-2010

- Ngự Các ngày 17/05/2010

Sau bảo trì thứ Hai - ngày 17/05/2010, Ngự Các sẽ chính thức kết thúc bán Hộp quà và Ngôi sao may mắn, đồng thời có những cập nhật về giá mới vật phẩm, cụ thể như sau:

Giá mới chính thức áp dụng

từ sau bảo trì thứ Hai - ngày 17/05/2010

Tên vật phẩmGiá bán (Xu) NhómTình trạng Hạn tồn tại

Thiên Thạch Linh Thạch

3.500Lạc Viên Phường Điều chỉnh giá 30 ngày

Túi Thiên Thạch Tinh Thạch

1.800Thái Hoa Phường

Bao Thiên Thạch Tinh Thạch

18.000Bán mới

Tử Kim Hồng Bao

100Sự kiện tháng 5 Điều chỉnh giá

Hoàng Kim Đại Hồng Bao

299

Thân chúc đường hành tẩu của quý nhân sĩ gặp nhiều may mắn.