Hôm nay: Bảo trì Nghênh Khách Đường

22-06-2008

- 22/06/2008: Bảo trì Nghênh Khách Đường

 

Thân gửi Quý đồng đạo gần xa,

 

Vì lý do kỹ thuật, Bổn Trang sẽ tạm ngưng hoạt động của tất cả các Nghênh Khách Đường, và đường dây nóng 1900561558để nâng cấp.

 

Thời gian tạm ngưng dự kiến: từ 8h00 đến 18h00 ngày 22/06/2008.

 

Sau thời gian nói trên, Nghênh Khách Đường sẽ hoạt động tiếp tục chào đón đông đảo Quý đồng đạo.

 

Nay kính báo,

 

Chưởng quản kính bút.