Nghênh Khách Đường khai trương giờ làm việc mới

01-05-2010

- Nghênh Khách Đường khai trương giờ làm việc mới

Quý nhân sĩ thân mến!

Như thông báo Bổn Trang đã đưa, từ 30/04/2010 đến ngày 03/05/2010, Nghênh Khách Đường và các Trạm thông tin hỗ trợ khách hàng sẽ nghỉ lễ 30/04 và 01/05. Đến ngày 04/05, Nghênh Khách Đường chính thức khai trương trở lại và theo giờ mới như sau:

Giờ làm việc mới của Nghênh Khách Đường

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, Nghênh Khách Đường sẽ làm việc theo giờ mới như sau:

  • Sáng: 08h00 – 12h00
  • Chiều: 13h30 – 17h30

Thứ Bảy

Riêng ngày thứ Bảy chỉ làm việc buổi sáng, từ 08h00 – 12h00.

Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo cập nhật kịp thời. Thân chúc đồng đạo thuận tiện trên đường bôn tẩu

Lưu ý

Ngày Chủ nhật và ngày lễ, Nghênh Khách Đường nghỉ làm việc.