Ngự Các mới nhất vào ngày 16/07

15-07-2010

- Ngự Các cập nhật ngày 16/07

Quý đồng đạo võ lâm thân mến!

Nhằm hỗ trợ đồng đạo một cách tối đa trên hành trình bôn tẩu giang hồ, tuần này, Ngự Các sẽ có các cập nhật như sau:

Giá bán vật phẩm mới áp dụng

từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 16/07/2010

Vật phẩmGiá bán (Xu) NhómHạn sử dụng Tình trạng

Túi Cửu Chuyển Hồi Hồn Đơn

9Sự kiện tháng 7 30 ngày Bán mới

Sinh Sinh Hóa Tán (tiểu)

150

Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao (tiểu)

100

Vạn Vật Quy Nguyên Đơn (tiểu)

100

Thần Hành Bảo Điển

400Lạc Viên Phường

Bổn Trang hi vọng rằng đường hành hiệp của đồng đạo thêm phần thuận lợi và nhiều may mắn.