Ngự Các: Ngưng bán Hoà Thị Bích

29-03-2010

- Ngự Các: Tạm ngưng bán Hoà Thị Bích

Quý nhân sĩ thân mến!

Tiếp tục điều chỉnh những vật phẩm tại Ngự Các của thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II, Bổn Trang xin thông báo như sau:

Sau bảo trì thứ Sáu - ngày 02/04/2010,

Ngự Các sẽ tạm ngưng bán Hoà Thị Bích

Nay Bổn Trang thông báo rộng rãi trong thiên hạ để quý nhân sĩ nắm rõ tình hình. Thân chúc đồng đạo vui cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II.