Ngưng bán một số vật phẩm Ngự Các

24-03-2010

- Ngự Các ngưng bán một số vật phẩm

Vào sau bảo trì thứ Sáu ngày - 26/03, Bổn Trang xin thông báo về việc Ngự Các sẽ tiến hành ngưng bán với một số vật phẩm như Tử Kim Hồng Bao, Hoàng Kim Đại Hồng Bao và Mã Bài.

Ngưng bán một số vật phẩm

vào sau bảo trì thứ Sáu ngày 26/03

Vật phẩmVị tríTình trạng

Tình Duyên phường Ngưng bán

 

Thân chúc quý nhân sĩ vui cùng thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.