Phát hiện website lừa đảo

27-07-2010

- Website lừa đảo: http://sukiengame.com/zing/nhanzingxu/

Quý nhân sĩ thân mến!

Trong thời gian gần đây, Bổn Trang đã phát hiện một trang web lừa đảo có giao diện rất giống với trang nạp tiền của công ty VNG, web có địa chỉ: http://sukiengame.com/zing/nhanzingxu/. Sau khi đăng nhập, trang web này yêu cầu đồng đạo phải nhập tài khoản, mật khẩu, mã rương, nhân vật, …

Xin cảnh báo: Trang web này là của kẻ gian tạo ra nhằm mục đích phương hại đến uy tín của công ty VNG cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi của đồng đạo võ lâm.

Website lừa đảo: http://sukiengame.com/zing/nhanzingxu/

Công ty VNG chỉ có một website duy nhất để hỗ trợ việc nạp thẻ là pay.zing.vn. Nay Bổn Trang thông báo để quý nhân sĩ lưu ý kịp thời. Nếu phát hiện các trang web lạ, vui lòng không đăng nhập để tránh các tổn thất không đáng có.

Thân chúc đồng đạo thuận đường hành tẩu.