Phòng máy thân thiện phát Lệnh Bài Hoàng Kim

26-07-2010

- Phòng máy thân thiện

Quý chủ phòng máy thân mến!

Nhằm đáp ứng cũng như hỗ trợ cho các thành viên tại Phòng máy thân thiện có cơ hội nhận được Lệnh Bài Hoàng Kim của game Võ Lâm Truyền Kỳ II – Ban Tổ Chức xin ra mắt hoạt động Lệnh Bài Hoàng Kim cùng Phòng máy thân thiện.

Thời gian

Chương trình diễn ra từ ngày 23/07/2010 đến ngày 30/07/2010.

Đối tượng tham gia

Tất cả các phòng máy thành viên của chương trình Phòng máy thân thiện.

Quy định về nhận thẻ Lệnh Bài Hoàng Kim

  • Quy định về nhận thẻ: 2.500 phòng máy đầu tiên tham gia nhận sẽ được 2 mã Lệnh Bài Hoàng Kim do chương trình phát tặng.
  • Ngoài ra 2.000 mã thẻ dành cho 1.000 phòng máy tham gia đổi điểm tích lũy đầu tiên để nhận thêm 2 mã thẻ nữa. Trị giá mỗi mã thẻ tương đương 100 điểm tích lũy Phòng máy thân thiện.

Chi tiết và cách thức nhận Lệnh Bài Hoàng Kim cùng Phòng máy thân thiện vui lòng xem tại đây: http://phongmay.zing.vn/pmtt/grlv/chitiet.68.html