Tạm hoãn chuyển server tuần này - thứ Sáu 3/09

02-09-2010

- Tạm hoãn chuyển server tuần này - thứ Sáu 3/09/2010

Thân gửi quý đồng đạo,

Như thường lệ hàng tuần, quý đồng đạo đăng ký chuyển server từ thứ Sáu tuần trước đến thứ Năm tuần sau đó, sẽ được chuyển server vào thứ Sáu.

Như đã thông báo đến quý đồng đạo gần xa, hệ thống máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II đang di chuyển đến trung tâm dữ liệu lớn hơn, nên thứ Sáu tuần này 3/09/2010, sẽ tạm hoãn việc chuyển server, những nhân sĩ đã đăng ký sẽ được Bổn Trang chuyển vào thứ Sáu tuần sau 10/09/2010.

Chân thành cáo lỗi quý đồng đạo võ lâm, rất mong đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện này.

Tạm hoãn chuyển server thứ Sáu 3/09/2010