Tạm ngưng hỗ trợ chủ phòng máy chơi game VLTK II

24-08-2010

- Tạm ngưng hỗ trợ chủ phòng máy chơi game VLTK II

Quý chủ phòng máy thân mến!

Trong thời gian trước đây, Ban điều hành đã tiến hành hỗ trợ quý chủ phòng máy chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ II. Những hỗ trợ này đã phần nào mang đến hữu ích trên hành trình bôn tẩu của các chủ phòng máy.

Nhằm mục đích cập nhật các hỗ trợ mới hơn, hữu ích hơn, trong thời gian này, Ban điều hành sẽ tạm ngưng hỗ trợ các chủ phòng máy chơi game VLTK II. Thời gian bắt đầu tạm ngưng từ tháng 8/2010.

Thời gian hỗ trợ trở lại sẽ được Bổn Trang thông báo tại trang chủ VLTK II trong thời gian sớm nhất. Thân chúc đường hành tẩu của đồng đạo gặp nhiều niềm vui.