Tin tức tuần qua

29-10-2010

- Điểm tin tuần lễ cuối tháng 10

Những hoạt động trong tuần lễ cuối của tháng 10 đang diễn ra rất là sôi động, điểm tin cuối tuần sẽ giúp cho quý đồng đạo khái quát được những hoạt động đang diễn ra.

Ra mắt sự kiện Hoa Hướng Dương
Hoạt động bắt đầu từ sau bảo trì ngày 29/10/2010 đến 24h00 ngày 05/12/2010.
Lưu ý trước Vòng Loại Trực Tiếp
Vui lòng lưu ý thời gian báo danh và thời gian lấy dữ liệu thông tin nhân vật.
Điều chỉnh Sát Thủ Đường & Long Môn Trấn
Tính năng Sát Thủ Đường & Yến Tiệc Long Môn Trấn sẽ được điều chỉnh từ sau bảo trì ngày 29/10/2010
30/10: Nhận thưởng top 10 cuộc chiến Hoa Hồng
Trao thưởng top 10 cuộc chiến Hoa Hồng từ sau bảo trì 30/10/2010 - 24h00 ngày 31/10/2010
26/10: Cập nhật nhiệm vụ Bạn đồng hành
Những cập nhật mới về phần thưởng nhiệm vụ của Bạn đồng hành sẽ diễn ra vào sau bảo trì thứ Ba - 26/10/2010.
Ngự Các ngày 29/10
Kho tàng Ngự Các tiếp tục những cập nhật mới nhất để đường hành tẩu của nhân sĩ võ lâm được thuận lợi hơn.
Nghênh Khách Đường thay đổi thời gian làm việc

Từ ngày 25/10/2010 Nghênh Khách Đường và các trạm thông tin hỗ trợ khách hàng sẽ hoạt động theo thời gian mới.