Trang mục cập nhật thông tin hằng tháng

07-10-2010

- Có thể tìm kiếm các thông tin trong tháng tại mục cập nhật mới

Võ Lâm Truyền Kỳ II luôn đổi mới và thu hút hơn, các tính năng và hoạt động sẽ luôn được cập nhật cũng như đổi mới thường xuyên. Nhằm mục đích tạo điều kiện để đồng đạo dễ dàng hơn trong việc nắm bắt các thông tin cần thiết trên hành trình bôn tẩuBổn Trang cho ra mắt trang mục cập nhật mới.

Cập nhật mới là tổng quan các cập nhật về tính năng, hoạt động diễn ra trong game, Bổn Trang sẽ tiến hành khái quát thường xuyên để đồng đạo tiện theo dõi.

Nhấn vào hình để theo dõi các cập nhật trong tháng

Với trang mục mới, đồng đạo có thể tìm kiếm các thông tin về tính năng, hoạt động được cập nhật liên tục trong tháng.