Vật phẩm mới nhất tại Dạ Thảo

02-06-2010

- Những thay đổi của Dạ Thảo

Quý nhân sĩ thân mến!

Sau bảo trì thứ Sáu - ngày 04/06/2010, Thần Hành Bí Phổ và Thần Hành Bảo Điển sẽ được bán trở lại tại Dạ Thảo, cụ thể như sau:

Vật phẩm Giá bán (Vàng) Hạn tồn tại Lưu ý

Thần Hành Bí Phổ

160 Vàng2 ngày
  • Không thể giao dịch
  • Dòng chọn nằm ở trang 1 dòng 2

Thần Hành Bảo Điển

1.400 Vàng15 ngày

Lưu ý

  • Nhân vật có cùng Quốc Tịch với máy chủ hiện đang bôn tẩu mới có thể mua.
  • Nhân vật phải có đẳng cấp 10 trở lên.

Với giá bán mới, Bổn Trang hi vọng quý nhân sĩ sẽ gặp nhiều thú vị trên hành trình bôn tẩu giang hồ.