Vật phẩm mới nhất tại Ngự Các

01-07-2010

- Ngự Các cập nhật ngày 02/07

Quý đồng đạo võ lâm thân mến!

Những ngày đầu tiên của tháng 7/2010, Ngự Các cũng sẽ có những cập nhật đầu tiên để kho tàng vật phẩm thêm phần phong phú.

Đồng thời cũng xin thông báo, sau bảo trì ngày mai - 02/07/2010, Ngự Các ngưng bán cây Bát Nhã Nhỏ tại Thông Thiên Các (vẫn bán tại Thường Lạc Viên).

Giá bán vật phẩm mới áp dụng

từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 02/07/2010

Vật phẩmGiá bán (Xu) NhómTình trạngHạn tồn tại

Sư Môn Lệnh Thư

60Thông Thiên Các Điều chỉnh giá 30 ngày

Sư Môn Lệnh Kỳ

90Bán mới

Bổn Trang hi vọng rằng đường hành hiệp của đồng đạo thêm phần thuận lợi và nhiều may mắn.