18/03: Khởi tranh Cuộc Chiến Hoa Hồng

14-03-2011

- Những thông tin cơ bản về Cuộc Chiến Hoa Hồng

Quý nhân sĩ thân mến!

Như quý nhân sĩ đã biết thì khởi tranh cho giải đấu Bang Hội Tinh Anh 5Vòng Loại với Cuộc Chiến Hoa Hồng. Đây là hình thức tham gia đoạt quyền tham chiến tại Vòng Loại Trực Tiếp. Xin thông tin đến đồng đạo những điều cơ bản của cuộc chiến như sau:

 • Phạm vi: Cuộc Chiến Hoa Hồng diễn ra trên toàn bộ hệ thống máy chủ VLTK II.
 • Thời gian:
  • Bắt đầu: sau bảo trì ngày 18/03/2011.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 10/04/2011.
 • Nội dung:
  • Bang hội đăng ký tham gia Cuộc Chiến Hoa Hồng.
  • Bình chọn bang hội.
  • Xác định bang hội vào Vòng Loại Trực Tiếp.

VLTK II

Thông tin chi tiết về Cuộc Chiến Hoa Hồng sẽ được Bổn Trang cập nhật tại trang chủ trong thời gian sớm nhất để đồng đạo thuận tiện trong việc tham gia Vòng Loại - Bang Hội Tinh Anh 5.

Thân mời đồng đạo đón theo dõi và xin chúc đồng đạo sẽ có một mùa giải thật ấn tượng.