Cuộc Chiến Hoa Hồng: Trao thưởng tuần 1

29-03-2011

Quý đồng đạo thân mến!

Sau bảo trì thứ Tư - ngày 30/03/2011, Bổn Trang sẽ tiến hành trao thưởng cho các bang hội có điểm bình chọn Hoa hồng cao nhất - tuần 1. Các thành viên trong bang hội đủ điều kiện nhận thưởng sẽ nhận thưởng tại NPC Long Hổ Sứ - Thành Đô (240/219).

Thời gian nhận thưởng

  • Bắt đầu: Sau bảo trì thứ Tư - ngày 30/03/2011.
  • Kết thúc: 24h00  thứ Sáu - ngày 01/04/2011.

Nội dung

Phần thưởng được trao trong game cho các bang hội có điểm bình chọn Hoa Hồng thuộc 2 nhóm:

  • Nhóm 1: Top 20 bang hội có điểm bình chọn cao nhất.
  • Nhóm 2: 20 đội thuộc nhóm kế tiếp.

Đồng đạo có thể xem đanh sách 40 bang hội tại đây.

Cách thức nhận thưởng

Các thành viên trong bang hội đủ điều kiện nhận thưởng sẽ nhận thưởng tại NPC Long Hổ Sứ - Thành Đô 240/219.

Phần thưởng

Nhóm 1
Đối tượngKinh nghiệmVật phẩm
Bang chủ60.000.0002 Định Hồn 7 ngày giao dịch được
Phó bang chủ50.000.000--
Trưởng lão40.000.000
Đường chủ30.000.000
Hương chủ20.000.000
Bang chúng15.000.000
Nhóm 2
Đối tượngKinh nghiệmVật phẩm
Bang chủ30.000.0001 Thiên Thạch Linh Thạch 7 ngày giao dịch được
Phó bang chủ25.000.000--
Trưởng lão20.000.000
Đường chủ15.000.000
Hương chủ10.000.000
Bang chúng7.500.000

Lưu ý

  • Mỗi nhân vật nhận được 1 lần duy nhất trong tuần bao gồm nhận điểm kinh nghiệm và vật phẩm.
  • Sau ngày 01/04/2011, Bổn Trang từ chối các khiếu kiện liên quan đến việc trao thưởng tuần 1 - Cuộc Chiến Hoa Hồng.
  • Những thông tin liên quan đến Cuộc Chiến Hoa Hồng và giải đấu Bang Hội Tinh Anh 5 sẽ được Bổn Trang cập nhật thường xuyên trên trang chủ VLTK II.